0
mensen geholpen door structurele projecten

0
mensen geholpen in noodsituaties

0
mensen geïnspireerd om op te staan tijdens een Tear-activiteit

0
kerken geholpen om op te staan tegen armoede en onrecht (incl. Nederland)

Hier stonden we voor op in 2016

 • 40 dagen opstaan

  Voor de 7e keer brengen we de Veertigdagenkalender uit. Thema: ’40 dagen opstaan’. Nieuw is de dagelijkse videoserie ‘Opstaan’ speciaal gericht op tieners. 
Lees meer

 • Nacht zonder Dak

  Voorjaarscampagne Nacht zonder Dak met leuke prijzen. In 2016 organiseren 98 jeugdgroepen een Nacht zonder Dak en zamelen daarmee ruim 199.000 euro in voor Tear-projecten. Lees meer

 • Hoop voor Syrië

  In het kader van 5 jaar oorlog in Syrië (en gerelateerde hulp aan vluchtelingen in Irak, Libanon en Griekenland) lanceren we de korte campagne ‘(Wan)Hoop’. Lees meer

 • Tear op evenementen

  Op Opwekking helpen we mensen met opstaan met lekkere onbijtjes-to-go. In de Tent van Tear op New Wine is er een gevarieerd programma en een symposium over Umoja.
  Lees meer

 • Betere hulp door samenwerking

  Tear biedt samen met Dutch Relief Alliance (DRA) noodhulp en structurele hulp aan mensen in gebieden die zwaar getroffen zijn door El Nino. Onder andere in Somalie, Zimbabwe en Ethiopië. Lees meer

 • Netwerk van Indonesische kerken

  In Indonesië is een netwerk van lokale kerken ontstaan dat zelf trainingen verzorgt in rampenpreventie. Wij ondersteunen op afstand.

 • Symposium Integral Mission

  Na de Tear-collegedagen in februari organiseren we voor het eerst het symposium Integral Mission met MissieNederland

 • GroeneKerkendag

  Samen met Kerk in Actie verwelkomen we de 100e Groene Kerk. Lees meer

 • Noodhulp op Haïti

  Tear en Woord en Daad starten een noodhulpactie voor Haiti na orkaan Matthew. We delen waterfilters en hygienepakketten uit. Lees meer

 • The Justice Conference

  Ruim 1000 mensen komen in Amersfoort bij elkaar om te leren om op te staan voor recht en gerechtigheid. In aanloop komt voor de tweede keer de Goot 500 uit. Lees meer

 • Oegandese kerken leren lobbyen


  In Oeganda zijn we samen met ICCO en onze partners een vijfjarig lobbyprogramma gestart. Kerken worden ingezet om de overheid te beïnvloeden

 • Zelfhulpgroepen werken krachtig

  We ondersteunen ruim 2000 zelfhelpgroepen in de Hoorn van Afrika, waarmee we ruim 34.000 mensen helpen om zelf op te staan uit armoede. Lees meer

Hiermee wordt opstaan mogelijk

0
van de inkomsten besteed aan onze doelstellingen

0
meer inkomsten dan begroot

0
meer donateurs

Lees het volledige jaarverslag over 2016